Technisch beheer
 
Klein dagelijks onderhoud
 -Wij maken iedere twee weken een inspectie ronde om en in het gebouw
  Op deze manier houden wij zicht op gebreken en voorkomen erger.

-Behandelen van alle aangelegenheden met betrekking tot (klein) dagelijks onderhoud
 van gemeenschappelijke ruimten, zaken en voorzieningen van het gebouwencomplex

-Aanvragen en beoordelen offertes
 
-afsluiten namens de Vereniging van Eigenaars van onderhoudscontracten voor
  technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouwencomplex

-Toezicht houden en controle uitoefenen op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 
Schadeafhandeling

-Behandelen van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de
 Vereniging van de Eigenaars gesloten verzekeringspolis(sen) vallen

-Behandelen van alle onderhoudszaken die vallen onder garantiebepalingen en toezien
 op de naleving van deze garantiebepalingen

 

Storingen

-Binnen en buiten kantooruren bereikbaar zijn en behandelen van dringende storingen
 en spoedeisende klachtenmeldingen.

-Storingen melden