Tip 1: Opgeven aandeel in de reserve

  U bent verplicht om uw aandeel in de totale reserve op te geven als spaargeld in uw aangifte IB box 3

  Indien uw spaarvermogen de vrijstellingsgrens overschrijft betaald u 1.2% belasting.

  Tip 2: rente-aftrek
  Tegenwoordig kunnen vve's ook leningen aangaan. Uw aandeel in deze lening  mbt de betaalde rente is aftrekbaar in Box 1.

  Tip 3: niet betaalde bijdragen per 31-12 

  Omdat het aandeel in de reserve wordt gerekend als spaargeld, heeft dit consequenties voor dit bedrag als u een achterstand heeft op 31-12. Immers het bedrag is niet betaald en kan dus ook niet als spaargeld gerekend worden.

  Dit bedrag kunt u dan in mindering brengen op het bedrag dat u in box 3 opgeeft

  Tip 4: geld moeten lenen om bijdragen te voldoen?
  Dit bedrag kunt u in mindering brengen in box 3.

  Tip 5: uw aandeel in het vermogen van de VvE
  Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u uw aandeel in het vermogen opgeven in box 3. U heeft een vrijstelling. Als u een fiscale partner heeft is deze vrijstelling hoger, meestal dubbel.  U krijgt van uw beheerder een overzicht.

  Tip 6: Overdrachtsbelasting
  Bij verkoop van uw appartement hoeft de koper geen overdrachtsbelasting te betalen over het in de verkoopprijs begrepen aandeel in het onderhoudsreservefonds (en eventuele algemene reserve). De beheerder geeft het aandeel op aan de notaris, die er vervolgens voor zorgdraagt dat hier geen overdrachtsbelasting over betaald wordt.